Arkitektonisk form og termisk opdrift - naturlig ventilation i boliger / Architectural Form and Thermal Bouyancy- Natural Ventilation in Dwellings

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med dette energiforskningsprojekt er at udvikle prototypiske naturligt ventilerede boliger. Udformningen fokuserer på udvikling af arkitektoniske løsninger, hvor boligens form og rumlige fordeling i plan og snit fremmer den naturlige ventilation ved termisk opdrift. Udformningen udføres ved to processer; den arkitektoniske og den beregningsmæssige. Derudover omfatter projektet udformning af klimaskærmsåbninger med en undersøgelse af de indeklimatiske aspekter ved klimaskærmsåbninger i boliger for at vurdere komforten og videreudvikle de prototypiske boligers udformning, så form og funktion udgør en helhed, og den arkitektoniske kvalitet højnes. Projektet gennemføres i samarbejde med Arkitektskolen i Århus, SBI, WindowMaster A/S, Bæk Simonsen & Aaris Aps og Boligselskabet i Viborg. Projektet er støttet af Energistyrelsen. The aim of this energy research project is to develop, as a prototype, naturally ventilated dwellings. The design focuses on the development of architectural solutions where the shape and room distribution furthers the natural ventilation by thermal buoyancy. The design is made by two processes, the architectural and the computational. In addition, the project includes design of openings in the climatic envelope focusing on the indoor climatic aspects of envelopes to evaluate the comfort and further develop the design of prototype buildings so that their form and function constitute a unity and the architectural quality is increased. The project is made in cooperation between the Aarhus School of Architecture, Danish Building and Urban Research, WindowMaster A/S, Bæk Simonsen & Aaris Aps and Boligselskabet i Viborg (Housing Association in Viborg). The project is funded by the Danish Energy Authority.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003