Arkitektonisk formsprog (1997 - 2002)

    Projektdetaljer

    Beskrivelse

    Dette er et ph.d.-projekt, der sætter fokus på arkitektonisk formsprog, semiotik og perception. Gennem en empirisk og teoretisk gennemgang af forskellige arkitekturværker er det formålet at give et bidrag til formgivningens nodelære. Forskningsprojektet skal bidrage til en dybere forståelse af den tredimensionale formgivnings betingelser specielt inden for fagområderne arkitektur og design. Målet er at frembringe et stykke praktisk og teoretisk grundforskning, som kan være med til at underbygge arbejdet med formgivning. Projektet retter sig specielt mod undervisningen i faget, hvor der savnes grundbøger, men har i sagens natur også almen karakter. Forskningsprojektet vil bl.a. tage tråden op fra Steen Eiler Rasmussens bog "Om at opleve arkitektur ved at fokusere mere på formens fremtræden og virkning end på stilen". Begyndende med de mest enkle fænomener og derpå i stigende kompleksitet rejse vor form- og bygningskultur på dette fundament. Målet er en bedre metodisk indføring i formgivning ved at klargøre fænomenerne. Alt sammen i håbet om at skabe en større opmærksomhed og forståelse for formernes virkningsmåder, så den enkelte får et bredere udgangspunkt for det kunstneriske arbejde. Projektet gennemføres i samarbejde med Kunstakademiets Arkitektskole.
    StatusAfsluttet
    Effektiv start/slut dato01/09/199730/06/2002