Projektdetaljer

Beskrivelse

ChARmER’s vision is that assistive human-robot collaboration can enable realization of profitable disassembly processes supporting the creation of business from end-of-life (EOL) products. chARmER will accomplish this ambitious vision by setting up a more sustainable manufacturing factories, reducing the environmental impact and improving the work conditions for companies like the chARmER’s partners Ecointegra who is a pioneer in waste management, and Grundfos who presently receives more than 50.000 pumps back a year as part of a strategic Circular Economy program started in 2011.

Furthermore, it is the vision of chARmER, through assistive human-robot collaboration, to provide people with reduced working capabilities means to improve working conditions and gain productivity, giving them an improved ability to find a meaning full work and a place on the labour market. This vision is supported by the chARmER partners Ecointegra and Grundfos which both have a strategy of hiring people with reduced working capabilities promoting social equity.
AkronymchARmER
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/02/202001/02/2023

FN's verdensmål

I 2015 blev FN-landende enige om 17 verdensmål til at standse fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Dette projekt bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel
  • Verdensmål 4 - Kvalitetsuddannelse
  • Verdensmål 5 - Ligestilling mellem kønnene
  • Verdensmål 8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • Verdensmål 9 - Industri, innovation og infrastruktur
  • Verdensmål 10 - Mindre ulighed
  • Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion
  • Verdensmål 17 - Partnerskaber for handling

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.