ATOMOS IV

Beskrivelse

Det primære mål for ATOMOS IV er at udnytte fordelene ved avanceret computer og kontrol teknologi i den europæiske handelsflåde på den mest kosteffektive måde. Da nybygningsfrekvensen er relativ lav, og den gennemsnitlige levetid derfor er høj, er det ikke tilstrækkeligt kun at indføre moderne teknologi på nybygninger. En noget større effekt kan derimod opnås ved en struktureret standardiseret retrofit af den sejlende flåde. Det forventes, at et skib gennem sin operationstid kan gennemgå mere end en retrofit. Der er overordnet to mål i ATOMOS projektet: øget kost effektivitet og øget maritim sikkerhed. I ATOMOS IV er der valgt at gennemføre en retrofit på udvalgte dele af den svenske isbryder Frej, for derigennem at demonstrere ATOMOS konceptets validitet. Retrofit af Frej er centreret omkring broen og dertil hørende manøvre- og radarsystemer. Dertil kommer manualsystemer m.m. Afdeling for Proceskontrol er ansvarlig for to arbejdspakker i projektet: * Integration Tools and Mechanisms * Advanced Diagnosis for Early Warning about Safety Critical Faults. Dette er et EU projekt - en fortsættelse til ATOMOS og ATOMOS II, DISC og DISC II projekterne. (Jens Dalsgaard Nielsen, Roozbeh Izadi-Zamanabadi, Niels Nørgaard Nielsen, Tako Freerk Lootsma)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200231/12/2002