Audio-visuel interaktion ved bedømmelse af lydkvalitet

Beskrivelse

Lydkvaliteten af apparater bliver en stadig stærkere marketing faktor, og gennem de seneste år er der blevet større forståelse for, at det ikke er tilstrækkeligt blot at sænke det generelle lydniveau af maskiner (som f.eks. bilmotorer og støvsugere). Der er derfor en stigende fokus på at kunne bedømme lydkvalitetsparametre for produkter og at kunne forstå hvordan disse indvirker på den overordnede kvalitetsbedømmelse af et produkt. Dette kan opnås gennem undersøgelser af den audio-visuelle oplevelse som en bruger får, samt forståelse af hvordan den gensidige påvirkning mellem forskellige sanseindtryk påvirker det generelle indtryk. Til brug for analyse af gensidig audio-visuel påvirkning udvikles der systemer og metoder til gennem laboratorieforsøg at vurdere audio-visuel interaktion og overordnet kvalitet. Der arbejdes med eksempler inden for højttalere.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato19/05/201031/12/2017

Finansiering

  • <ingen navn>

Fingerprint

Acoustic waves
Loudspeakers
Machinery
Marketing
Cleaning
Railroad cars
Engines