Audiometri med forskellige hovedtelefoner

Projektdetaljer

Beskrivelse

Audiometriundersøgelser foretages på sygehuse og høreklinikker overalt i verden for at vurdere patienternes høreegenskaber og eventuelle høretab. Ofte præsenteres lydstimuli vha. hovedtelefoner, så ét øre kan testes separat. Der kan vælges mellem et antal forskellige hovedtelefoner, som er standardiserede til dette formål. På trods af standardiseringen synes resultatet af høreprøven at afhænge af, hvilken hovedtelefon der blev anvendt. Dette er naturligvis utilfredsstillende, og i nærværende projekt undersøges det, hvor stor indflydelse valget af hovedtelefon har på resultatet af høreprøven. Fem forskellige hovedtelefoner testes på en gruppe af normalthørende unge mennesker. De foreløbige resultater afslører en betydelig afhængighed af valg af hovedtelefon. (STVF/FTP rammeprogram. I 2003 med deltagelse af Brian Lykkegaard Karlsen)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200431/12/2004