Auto Compact Marine Growth Remover

Projektdetaljer

Beskrivelse

En gennemgående udfordring for konstruktioner nedsænket i vand, eksempelvis offshore olie og gas plat-forme og vindmøllefundamenter, er marinebegroning. Begroningen består af f.eks. muslinger og sø-græs, der sætter sig permanent på konstruktionen og dermed øger både omfang og ruhed af materialet. Dette bevirker en øget belastning og udmattelse af konstruktionen, primært grundet øgede bølgelaster samt vægten af begroningen. Yderligere er begroningen med til at komplicere inspektioner af konstruktionen, som er vigtige for at dokumentere materialets holdbarhed. Disse ulemper mindskes ved at rense begroningen af med jævne mellemrum. Alternativt overdimensioneres konstruktionen i designfasen til at overkomme lasterne fra marinebegroning. Begge metoder er fordyrende for produktion og/eller operation af konstruktionerne og dermed for energiproduktionen. I dette projekt er to hovedaktører indenfor Danmarks styrkepositioner, olie og gas (Total E&P) og vind (Sie-mens Gamesa), gået sammen for at støtte i udviklingen af et forbedret koncept til inspektion for og bekæm-pelse af marinebegroning. Konceptet baseres på forbedret robotteknologi, som skal løfte niveauet for auto-matisering, samt et kompakt setup, der gør operationen uafhængig af store miljøbelastende fartøjer, som af-rensningskampagnerne i dag er afhængige af. Løsningen skal endeligt testes i Nordsøen og løfter teknologien fra TRL 4 til TRL 7.
AkronymACOMAR
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/09/202031/12/2023

Samarbejdspartnere

  • SubC Partner (leder)
  • Sihm Højtryk
  • Mati2ilt
  • Siemens
  • TOTAL E&P Danmark A/S

Finansiering

  • EUDP: 26.137.063,00 kr.

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.