Automatiseret opmåling og afsætning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Udvikling af system til brug ved automatiseret indsamling og bearbejdning af landmålingsdata med henblik på en grafisk præsentation i et CAD-system. Systemet, betegnet TMK, er et PC-baseret programkompleks vedrørende polygonberegning, beregning af nivellement,detailpunktsberegning, datakonvertering, testberegning før opmåling/afsætning, transformation, mm. Programmet udvikles og vedligeholdes løbende.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/198901/01/2000

Finansiering

  • <ingen navn>