Automatisk Model-baseret Software Test

  • Nielsen, Brian (Projektleder)
  • Mikucionis, Marius (Projektdeltager)
  • Skou, Arne (Projektdeltager)
  • Justesen, Johannes (Projektdeltager)
  • Riisgaard-Jensen, Martin (Projektdeltager)
  • Madsen, Kim Bjerregård (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Skov udvikler bl.a. intelligente controllere til staldvantilation. Disse controllere er karakteriseret ved indlejret software med stor og komplex funktionalitet. Højniveautest (Integrationstest, systemtest og accepttest) af denne software foregår i dag udpræget manuelt. Test-cases programmeres i nogen grad ad hoc som programmer, der kan afvikles automatisk. Test-cases er beskrevet uformelt i MS-Word dokumenter indeholdende beskrivelse af opstillingen, test-procedure, og checklister. Den ansvarlige test-ingeniør gennemgår test proceduren, stimulerer systemet manuelt med det beskrevne scenarium, inspicerer manuelt systemets reaktioner, og anvender checklisten til at afgøre om systemets opførsel er acceptabelt. Denne procedure er imidlertid meget arbejdsintensiv, tidskrævende, monoton, ofte fejlbehæftet, og tillader ikke effektiv regressionstest. Der arbejdes på forskningsplan med automatisk modelbaseret generering af test cases, hvor test scenarierne udledes vha. et test case genereringsværktøj fra formelle tilstandsmaskiners beskrivelser af systemets adfærd. Automatisk model-baseret test tillader en mere automatisk process og mindre manuelt slave-arbejde, og forventes derfor at give endnu et løft i abstraktionsniveau og test effektivitet. Model-baseret test kan foregå på 2 måder, enten via såkaldt online test, hvor modellen bruges direkte til at stimulere implementationen under test, eller via offline test, hvor testen foregår i to tempi. Først genereres en test case i form af en opskrift eller script fra modellen. Dernæst afvikles denne automatisk mod implementationen. Begge tilgangsvinkler afprøves i projektet via forsknings- or kommercielle state-of-the-art værktøjer. Automatisk test afvikling forudsætter en forbedret infrastruktur og interface til implementationen hvorfor det er en del af projektets mål at definere og udvikle denne test-interface software. Formålet med dette projekt er at eksperimentere med automatisk model-baseret test-generering samt at definere, implementere, og demonstrere en fast testsnitflade, som grænser op til et aktuelle apparat under test via software på PC, samt at få kendskab, viden og afprøvet snitfladen.. Resultatet forventes at være en brugbar prototype af et automatisk testafviklingssystem til højniveau test af softwaren i Skovs anlæg til klimastyring.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/06/200631/05/2007

Finansiering

  • <ingen navn>

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.