Automatisk Test-Afviklingssystem

Projektdetaljer

Beskrivelse

Danfoss Refrigiration and Air Conditioning udvikler bl.a. EKC-produkserien af intelligente controllere til industrielle køleanlæg. Disse controllere er karakteriseret ved indlejret software med stor og komplex funktionalitet, der er realiseret på en ekstrem ressource-begrænset platform. Højniveautest (Integrationstest, systemtest og accepttest) af denne software foregår i dag udpræget manuelt. Test-cases er beskrevet uformelt i MS-Word dokumenter indeholdende beskrivelse af opstillingen, test-procedure, og checklister. Den ansvarlige test-ingeniør gennemgår test proceduren, stimulerer systemet manuelt med det beskrevne scenarium, inspicerer manuelt systemets reaktioner, og anvender checklisten til at afgøre om systemets opførsel er acceptabelt. Denne procedure er imidlertid meget arbejdsintensiv, tidskrævende, monoton, ofte fejlbehæftet, og tillader ikke effektiv regressionstest. Automatisk test afvikling tillader, at test cases beskrives på et højt abstraktionsniveau i form af programmer/scripts, som kan afvikles automatisk på et testafviklingssystem, typisk bestående af en test værts computer med tilhørende test-fortolknings og tilpasnings-software. Brug af et automatisk testafviklingssystem forventes at resultere i en mere effektiv test (fejlfinding, test-genbrug, person ressourcer), en bedre udnyttelse af mandskab, og en lettere dagligdag ved at automatisere monotone opgaver. Endvidere arbejdes der på forskningsplan med automatisk modelbaseret generering af test cases, hvor test scenarierne udledes vha. et testcase genereringsværktøj fra formelle tilstandsmaskiners beskrivelser af systemets adfærd. Dette arbejde forventes at give endnu et løft i abstraktionsniveau og test effektivitet. Formålet med dette projekt er at definere, implementere, og demonstrere en fast testsnitflade, som grænser op til det aktuelle apparat under test via software på PC, samt at få kendskab, viden og afprøvet snitfladen. Herudover er det et mål at eksperimentere med automatisk model-baseret test-generering. Resultatet forventes at være en brugbar prototype af et automatisk testafviklingssystem til højniveau test af softwaren i EKC produktserien.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200628/02/2006

Finansiering

  • <ingen navn>

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.