Avanceret analyse af energi- og luftstrømme i store rum / Advanced Analysis of Energy and Air Flows in Large Enclosures

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med projektet er at udvikle et værktøj til en bedre og mere detaljeret analyse end hidtil af luft- og energistrømme i store bygningskonstruktioner, som eksempelvis atrier, industrihaller, auditorier, sportshaller, butikscentre etc. Derved opnås en forbedret vurdering af dels komfortforhold og dels varme- og ventilationssystemets effektivitet og dermed en forbedret mulighed for korrekt dimensionering af anlæg samt minimering af energiforbruget. Målet kan nås ved at koble et CFD-program (Computational Fluid Dynamics), der detaljeret analyserer luftstrømnings- og temperaturforhold, sammen med SBI's integrerede system til energi- og indeklimaberegninger BSim2000, som under hensyntagen til udeklimatiske forhold, interne varmebelastninger, etc. analyserer bygningens dynamiske temperaturforhold. Koblingen mellem programmerne kan fx ske ved hjælp af zonemodeller, der på baggrund af empiriske og analytiske relationer kan beskrive temperaturens variation i bygningskonstruktionen. Projektet er støttet af Energistyrelsen (EFP-97). (Henrik Brohus, Per Heiselberg, Peter V. Nielsen)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200131/12/2001