Bæredygtig byudvikling

  • Næss, Petter (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Dette er en løbende, internt finansieret forskningsaktivitet, der fokuserer på hvordan arealanvendelse, bebyggelse, lokaliseringsmønstre og udformning af infrastruktur påvirker byernes muligheder for at udvikle sig i samklang med kriterier for en bæredygtig udvikling samt forskellige planlægningsprocessers mulige bidrag hertil. En engelsksproget, videnskabelig artikel er publiceret i 2001 i European Planning Studies. Yderligere en videnskabelig tidsskriftartikel er publiceret i Journal of Environmental Policy and Planning i 2001. Som en opfølgning af dette forskningstema er der sendt en ansøgning til SSF om midler til et internationalt, komparativt projekt om hvordan udfordringen om en bæredygtig mobilitet er blevet håndteret i byplanlægning og byudvikling i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Storbritannien. (Behandlingen af denne ansøgning er endnu ikke afsluttet) (Petter Næss)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/199801/01/2007