Bølgetransmission over brede rev / Breaking of Waves over a Steep Bottom Slope

Projektdetaljer

Beskrivelse

Transmission af bølgeenergi over rev med stejl front er bestemmende for den kysterosion, som i stort omfang finder sted i troperne. Et stigende havvandsspejl vil forværre kysterosionen signifikant. I projektet undersøges bølgeenergifluxen hen over revet ved såvel numerisk modellering som ved eksperimentelle undersøgelser i bølgelaboratoriet. (Morten Sand Jensen, H. F. Burcharth) Er afsluttet i 2002.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003