Børns leg i et sociokulturelt perspektiv

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet analyserer spontan leg hos zapotek førskole indianerbørn. Tradionelt udviklingspsykologisk forskning, med udgangspunkt vestlige børns leg, antager at børns deltagelse i leg har som sin primær funktion at fremme børns kognitiv udvikling. Udgangspunkt i dette project er at børns leg drives og formes af de givne sociokulturelle betingelser. Projektet har ført til symposiumet ?Playing the Meso- and South-American way: Situated play and the active role of the child? arrangeret af vedkommende ved 32rd annual Meeting of Jean Piaget Society, juni 6-8 Chigaco, USA.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …