Bachtin og litteraturen

Beskrivelse

Projektet sigter på en ? forholdsvis kortfattet - ajourført fortolkning, vurdering og formidling af Michail Bachtins værk ? anskuet under en litteraturteoretisk og anvendelsesorienteret synsvinkel. Nogle nøglebegreber er ytring, dialog, kronotop, karakter, genre, litteratur og kultur. Bachtins position vil også blive indplaceret i en kritikhistorisk kontekst. Et særligt anliggende vil blive en revurdering af Bachtins forhold til modernismen. 7-8 artikler inden for projektet er i de seneste år blevet publiceret.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …