Bartholins roterende bølgeenergiabsorber / Bartholins Rotating Wave Absorber

Projektdetaljer

Beskrivelse

Bartholins roterende bølgeenergiabsorber er et flydende bølgeenergianlæg. Anlægget består af en roterende cylinder med indbygget kamre. Under påvirkning af bølger fyldes kamrene på cylinderens ene side, hvilket får denne til at rotere. (Jacob Birk Jensen, Jens Peter Kofoed) Er afsluttet 2002
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003