Bedømmelse af risiko for høreskader forårsaget af støj

BeskrivelsePå nuværende tidspunkt eksisterer der en del standarder for, hvor meget støj mennesker må udsættes for i deresarbejdsmiljø. Der er dog ét stort problem med disse standarder: De tager normalt ikke hensyn til, hvilken slagsstøj, det er. Utallige undersøgelser har vist, at graden og typen af støjskade på hørelsen afhænger af støjensfysiske egenskaber. Nogle af disse egenskaber er parametre som spidslydtryk, gennemsnitligt lydtryk, totaltidensom øret er udsat for støjen, hvor tit der er en spids i lydtrykket, hvor stor forskellen er mellem spidslydtryk ogbaggrundslydtryk, og hvad frekvensindholdet for støjen er. Derudover er der en vis variation i, hvor modtageligdet menneskelige øre er over for støjskader. Dette projekt undersøger støjpåvirkning af menneskers hørelsemed henblik på at finde de fysiske parametre, som kan beskrive, hvad risikoen er for at få høreskader af en givenstøj og på denne måde forbedre nuværende støjvurdering-standarder. Desuden ønskes det undersøgt, om det ermuligt at reducere variationen i modtagelighed over for støj ved at tage hensyn til menneskers individuelle fysiskekarakteristika under måling af midlertidige ændringer i hørefunktioner (hretærskel og otoacoustic emissions).Sidst men ikke mindst vil det være naturligt at anvende nogle af disse resultater til at udarbejde metoder tiltidlig bestemmelse af begyndende høretab. Støttet af STVF/FTP.

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato19/05/201031/12/2017