Bedre indeklima gennem energirenovering

 • Klint, Jakob (Projektdeltager)
 • Scanlon, Philippe (Projektdeltager)
 • Kolarik, Barbara (Projektdeltager)
 • Rønnow, Gert (Projektdeltager)
 • Løck, Sebastian (Projektdeltager)
 • Gunnarsen, Lars (Projektdeltager)
 • Bonderup, Sirid (Projektdeltager)
 • Aalling, Lenette (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

De ældre og dårlige erfaringer før 2013 med forværret indeklima som resultat af energirenoveringer understreger, at der er behov for at sætte fokus på resultaterne af energirenoveringers virkning på indeklimaet i en bredere sammenhæng. Flere ejere af udlejningsboliger har derfor udtrykt et behov for at kvalificere og dokumentere indsatsen for energibesparelser og indeklimatiltag før og efter renoveringsprojekter.

Projektet har derfor fulgt tre typer af renoveringsprojekter af udlejningsboliger, for at belyse hvad der sker ved boligernes indeklima og energimæssige ydeevne og diskutere beslutnings- og byggeprocesser ved en energirenovering. Her har der, ud fra standardiserede værktøjer, bl.a. været undersøgt klassificering af hhv. indeklima og energimærke af boligerne før og efter renoveringsforløbet.

Rapporten, som hovedsageligt er baseret på ovenstående renoveringsprojekter, forsøger at belyse muligheder, barrierer og metoder ved at sammentænke energioptimering og indeklima ved renovering af udlejningsboliger. Endvidere undersøges om klassificering efter DS 3033 er anvendeligt i forhold til at sikre et godt indeklima i forbindelse med renovering.

Projektet er støttet af Landsbyggefonden og Grundejernes Investeringsfond

Nøgleresultater

Der kan opnås markante energibesparelser ved at slukke for varmen og standse ventilationen. Det vil dog være ødelæggende for indeklimaets kvalitet. Indeklimaets kvalitet var ikke i
fare ved de rapporterede tre professionelt gennemførte renoveringer. Men kun små forbedringer kunne måles.

Både energimærket og indeklimamærket (DS 3033) er grove og robuste systemer. Men mange relevante detaljer, som beboerne oplever, kommer ikke med. Det betyder, at de forbedringer i indeklimaets kvalitet, som beboerne rapporterer, ikke nødvendigvis giver et forbedret mærke.

Kvalificeret og opmærksomt driftspersonale kan med simple midler forbedre en bygnings energieffektivitet markant. Mindre ejendomme risikerer dårlig energieffektivitet alene på
grund af manglende kvalifikationer eller opmærksomhed blandt driftspersonalet. Fjernvarmeselskabernes serviceordninger, fjernovervågning og deling af viden med beboerne er uudnyttede potentialer i driften af boligejendomme.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato15/08/201614/12/2021

FN's verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Dette projekt bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel
 • Verdensmål 7 - Bæredygtig energi

Emneord

 • Indeklima
 • Energirenovering