Befolkningsgruppers opfattelse og forståelse af nyheder og aktualitetsstof og betydningen heraf i samfundsmæssig kontekst

    Projektdetaljer

    Beskrivelse

    Jeg har interviewet 11 nordjyske informanter geografisk fordelt over hele Nordjylland. Er p.t. i gang med kodning af 22 af de kvalitative interviews. Der skal også fortages en landsdækkende kvantitativ undersøgelse af medieforbruget i Danmark.
    StatusAfsluttet
    Effektiv start/slut dato01/07/201701/04/2019