Begrænset poesi – restriktionsbaserede eksperimenter og praksisser i dansk samtidspoesi

Projektdetaljer

Beskrivelse

Afhandlingen beskæftiger sig med dansk restriktionsbaseret samtidspoesi – dvs. poesi skrevet under selvvalgte restriktioner. Denne arbejdsform har trods stor udbredelse kun modtaget sporadisk opmærksomhed, og en egentlig indkredsning af feltet mangler derfor stadig. Afhandlingen forsøger at udbedre dette ved at argumentere for at brugen af selvvalgte poetiske restriktioner i sig selv udgør en, ofte ludisk, historisering af det enkelte værk. Denne ”særegne” værk-temporalitet forsøges illustreret i afhandlingen via 6 grundige værklæsninger, som med udgangspunkt i det enkelte værks historicitet trækker tråde til restriktionsbaserede valgslægtskaber – bl.a. OuLiPo, den danske systemdigtning, Conceptual Writing og Toronto Research Group – i et stadigt forsøg på at illustrere og præcisere, hvad det vil sige at skrive restriktionsbaseret poesi.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato15/08/201315/08/2016

Emneord

  • Poesi
  • Konceptuel litteratur
  • OuLiPo
  • Restriktionsbaseret litteratur
  • Systemdigtning