Begrænsning af vækst og udvikling af kvalitet i Ringkøbing Amt

  • Nielsen, Dorthe Kildedal, (Projektdeltager)
  • Kildedal, Karin, (Projektdeltager)

Beskrivelse

Der er tale om et aktionsforskningsprojekt, hvor praksisforskning indgår som en særlig del. Projektet har til hensigt at opbygge et praksisforskernetværk i Ringkøbing Amt, bestående af et antal udviklingsprojekter på tværs af det sociale område i amtet. Netværket har overordnet to formål: 1) at undervise/uddanne et antal projektmagere i anvendelsen af videnskabelige metoder i undersøgelsen af egen praksis,  2) at støtte igangsættelsen af faglige vidensnetværk, hvor projekternes respektive interessenter (primært kommuner) inddrages i udviklingsarbejdet. Intentionen med projektet er bl.a. at undersøge, hvorvidt et praksisforskernetværk af denne type kan være med til at igangsætte og understøtte en generel opkvalificering af det sociale arbejde på tværs af et helt amt. 
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato02/04/200130/09/2005