Beskrivelser af nilo-sahariske sprog

Projektdetaljer

Beskrivelse

 Projektets emne er en række sprog, som tilhører den nilo-sahariske sprogæt, og som tales i Sudan og/eller i Etiopien, Uganda eller Zaire, først og fremmest (1) de vestnilotiske sprog dinka, päri, mabaan, jumjum og mayak, (2) de centralsudanske sprog moru, madi, lulubo og lugbara, og (3) berta. Disse sprog er ubeskrevne eller kun yderst mangelfuldt beskrevne. Projektets formål er udarbejdelsen af en beskrivelse af hvert af sprogene på grundlag af datamateriale indsamlet gennem i alt 44 måneders feltarbejde i årene 1981-2004. Hver sprogbeskrivelse skal redegøre for sprogets fonologi, morfologi og syntaks og desuden indbefatte en tekstsamling og en ordsamling.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …