Bestemmelse af bølgelaster og stabilitet af caisson tværmole med tankskibsanlægsplads/Determination of wave loads and stability for a caisson spur breakwater with tanker berth on the harbour side

Beskrivelse

Bag yderste del af den ny dybtvandsmole i La Coruña i Spanien planlægges udført en caissontværmole, hvis funktion dels er at mindske bølgeuroen i havnebassiner, dels at udgøre en anlægsplads for store tankskibe. Bølgekræfter og stabilitet mod glidning og grundbrud undersøges ved numerisk modellering af 3-dimensionale bølger baseret på en udvidet tidsdomæne version af the mild-slope equation. Udføres for Port Authority of La Coruña. (Michael Brorsen, H. F. Burcharth) Er afsluttet i 2003.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …