Bestemmelse af kvalitetsparametre for spiseolier vha. IRS / Determination of quality parameters for edible oils using IRS

  • Houmøller, Lars P., (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Under fremstilling og raffinering af spiseolier analyseres produktstrømme og færdigvarer for en række kvalitetsparametre. Til styring af processerne og til hurtigere frigivelse af færdigvarer ønskes der hurtigmetoder til erstatning for de traditionelle analysemetoder, og i nærværende projekt undersøge muligheden af at anvende infrarød spektroskopi (IRS). Hertil er der indsamlet et stort antal rå og raffinerede olier fra hele verden, som til opstilling af kalibreringer er analyserede vha. traditionelle metoder. Projektet udføres i samarbejde med FOSS A/S, Hillerød. (Lars P. Houmøller)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003