Betydning af FOU aktiviteter i adjunktur for undervisningen på professionsuddannelser

  • Lund, Birthe (CoI (co-investigator))
  • Duch, Henriette (CoI (co-investigator))
  • Larsen, Verner (CoI (co-investigator))

Projektdetaljer

Beskrivelse

Lovgivningsmæssigt lægges der vægt på, at forskningsdeltagelse og anvendelse af forskningsviden skal påvirke undervisning, og uddannelsers udvikling på Professionshøjskoler Det sker på VIA bl.a. gennem en sammenknytning af FOU-aktiviteter og adjunktkvalificering. Der savnes mere konkret viden om, hvordan dette rent faktisk foregår, og hvilke forhold, der især har betydning for, at det kan finde sted. Projektet har derfor til formål at skabe viden om, hvordan adjunkters deltagelse i FoU-aktiviteter i adjunktforløbet kan bidrage til kvalificering af undervisningspraksis. Gennem projektet skal der derfor skabes ny viden om adjunkters deltagelse i FoU gennem en analyse af, hvad adjunktforløbet aktuelt bidrager med i form af ændringer i adjunkters egen undervisning af deres studerende i en række forskellige uddannelser. Resultatet af forskningsprojektet bliver en analyse af den aktuelle situation på VIA. Forskningsprojektets analyser tjener samtidig til at tydeliggøre, hvilke krav der med fordel kan stilles til adjunktforløbets FoU-aktiviteter, for at adjunkterne efterfølgende kan bidrage aktivt til at kvalificere undervisning og udvikle professionen. Der tages afsæt i cases fra højskoler i VIA University College og metodisk anvendes primært dokumentstudier, interviews og udvalgte observationer af undervisningsforløb. Teoretiske tages udgangspunkt i sociologiske og didaktiske teorier for at identificere og analyser transformationer i adjunktforløb med henblik på at kunne bidrage til en undervisningspraksis, der både udvikler professionsuddannelserne og den aktuelle adjunktkvalificering.
Kort titelFOU og undervisning
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201920/12/2020

Emneord

  • Professionsuddannelse
  • Didaktik
  • anvendt forskning