Betydningen af identificerbarhed af lydkilde for opfattelse af lydstyrke og gene

  • Zimmer, Karin (Projektdeltager)
  • Ellermeier, Wolfgang (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Et gennemgribende problem ved vurdering af lydkvalitet er, hvorvidt lytteren rent faktisk bedømmer lyden (f.eks. en lavfrekvent rumlen) eller kilden (f.eks. fabrikken på den anden side af gaden). Meget ofte er det ønskværdigt at adskille disse to aspekter og derved få separate estimater f.eks. af den sanselige og følelsesmæssige betydning af lyden. I et forstudium blev en beregningsmetode udviklet af Det Tekniske Universitet i München anvendt til at gøre en række hverdagslyde uidentificerbare samtidig med, at lydstyrke og tid blev bibeholdt. For at anvende denne metode på en gruppe af stimuli, dækkende et større område af loudness-skalaen, blev der først optaget en række støj-lyde kendt fra hverdagen, hvor også produktlyde var inkluderet. Et pilotforsøg blev gennemført for at udvælge lyde, der let kunne identificeres i deres oprindelige form. I første del af hovedeksperimentet bedømte fire uafhængige grupper (N=25 i hver) på kategoriske skalaer for loudness og gene, oprindelige og processerede lyde. I anden del bedømte forsøgspersoner stimuli på et Semantic Differential. Analysen af resultatet beskriver indflydelsen på vurderingen af loudness og gene, om hvorvidt en lyd kan identificeres. Effekterne er også undersøgt med hensyn til deres indflydelse på de semantiske profiler frembragt af lydene. (Centerkontrakt).
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200731/12/2007