Bevægelse, organisation og demokrati - en analyse af elev- og studenterbevægelsens rolle i dag ­ belyst ud fra de to studieorganisationer DGS og PLS

  • Madsen, Hans Erik (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med projektet er at beskrive, hvilken rolle elev- og studenterbevægelsen spiller i dag ­ i samfundet, i uddannelsessektoren og specifikt blandt de uddannelsessøgende. Hvad svækker og hvad fremmer studieorganisationernes indflydelse i dag? Hvordan kan studieorganisationerne få mere indflydelse igen? Centralt i undersøgelsen står spørgsmålet om demokratisk indflydelse og organisationernes rolle heri. Medindflydelse og demokrati er efter min opfattelse helt afgørende elementer i et uddannelsessystem, som sigter mod at fremme sociale lighed og udvikle aktive samfundsborgere. Akkurat ligesom medindflydelse og demokrati i alle livets øvrige sammenhænge - på arbejdspladsen og i hjemmet - skaber de bedste sociale relationer mellem mennesker og hermed og så de bedste produkter, den bedste velfærd, det bedste familieliv etc. Som et væsentligt element i skabelsen af demokrati og aktive samfundsborgere indgår organisationsspørgsmålet. Organiseringen af grupper i samfundet, som har et interessefælleskab er afgørende i opbygningen af et velfungerende demokrati. Der findes stort set ingen nyere forskning på området­ og det til trods for, at elev- og studieorganisationerne repræsenterer det store flertal af brugere, og repræsenterer den kommende generation af demokratiets aktører. Intentionen med dette projekt er at påbegynde udfyldningen af dette hul i forskningen og i samfundsdebatten.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/04/200201/04/2005