Binære metallegeringer - fra submonolag til nanometertykkelse / Alloy Formation through Metal-on-Metal Deposition in the Submonolayer to Nanometer Thickness Range

 • Onsgaard, Jens, (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  I bestræbelserne på at producere nye materialer i form af ultratynde film med dedikerede egenskaber, fx inden for nanoteknologi, er det af væsentlig betydning at filmenes elektroniske og geometriske strukturer kan følges. I dette projekt frembringes binære metalfilm bestående af palladium i kombination med et ædelmetal. Overflader med palladium kan koble acetylenmokekyler til forskellige lineære og cykliske produkter. Herunder kan benzen dannes. Overfladekrystallografien spiller en væsentlig rolle. Ved passende blanding af palladium og fx guld er det muligt at optimere benzenudbyttet. En anden metalblanding der indeholder palladium og kobber har også katalytisk interesse. Nye resultater, opnået ved fotoelektronspektroskopi baseret på brug af synkrotronstråling, viser at disse to metaller kan legere med en ordnet struktur over en bestemt temperatur. Projektet er støttet af SNF. (Jens Onsgaard; Lone Bech, Trine Andersen, SDU)
  StatusIgangværende
  Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …