Biologisk materialeforskning / Biological material research

  • Gregersen, Hans (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Mavetarmkanalen og andre indre organer har overvejende en mekanisk funktion. På trods af dette er disse vævs biomekaniske egenskaber dårligt udforskede. Der har overvejende været fokuseret på måling af peristaltisk aktivitet. For en mere komplet vurdering af disse organers funktion må der også indhentes oplysninger om biomekaniske egenskaber i form af elasticitet og sammenhæng mellem elasticitet og vævets morfologi. Der er udviklet tri-aksielt måleudstyr til bestemmelse af tarmens og andre rørformede strukturers biomekaniske egenskaber vha. inflation, longitudinalt stræk og tvist med registrering af de resulterende kræfter. Disse data anvendes i konstitutive modeller, der beskriver materialeegenskaberne. Udviklingen foregår i samarbejde med flere kinesiske universiteter og University of California, San Diego. Projektet støttes af Statens Teknisk-Videnskabelige Forskningsråd. (Hans Gregersen)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/199902/05/2009