Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med projektet er at udvikle og demonstrere en ny generation af boliger der opfylder energi-kravene til Bygningsklasse 2020, og hvor der er fundet løsninger på de problemer der hidtil er registreret med boliger opført efter Bygningsklasse 2020 eller opført efter den såkaldte Passivhus standard. I disse boliger er der ofte et dårligt indeklima, herunder for høje indetemperaturer om sommeren. Endvidere så er det faktiske energiforbrug normalt meget højere end det som er beregnet ud fra en Bygningsklasse 2020 certificering. Den væsentligste årsag til det højere energiforbrug anses for at være brugerrelateret, at beboerne anvender boligen ”forkert”, med højere indetemperaturer end 20°C, ved at de åbner vinduer og døre om sommeren samt ved at åbne vinduer i soverummene om vinteren. Endvidere er der en udbredt opfattelse af at det er dyrt at bygge efter Bygningsklasse 2020.

Nyudviklingen består i at 1) Boligens klimaskærm optimeres således at såvel varmetab samt uønsket solvarmetilskud minimeres, 2) ventilationen i boligen gøres behovsstyret således at ventilationen følger beboerne 3) beboerne kan vælge at køle udvalgte soverum om aftenen ved at udnytte køleeffekten fra opvarmning af varmt brugsvand, 4) der installeres en lille varmepumpe som er omdrejningsreguleret, således at den afgivne effekt er tilpasset det meget lave varmebehov.

Klimaskærmen optimeres med hensyn til orientering af glasarealer samt valg af glas, således at man forlader det mantra der hedder at store vinduesarealer skal orienteres mod syd. Syd- og vestvendte vinduer vil få automatisk udvendig solafskærmning, og store vinduesarealer mod nord og øst vil have prioritet. Anvendelse af trelagsruder med høj lystransmittans samt lav soltransmittans vil blive anvendt.

Ventilationsanlægget med varmegenvinding udbygges således at indblæsning af friskluft til opholds- og soverum styres individuelt i afhængighed af hvor beboerne befinder sig i boligen. For at sikre mod for høje temperaturer installeres ligeledes mulighed for automatisk naturlig ventilation via ventilationsskodder og ovenlys.

Der udvikles eet samlet styringssystem, der på baggrund af måling af indeklimaet (temperatur, fugtighed og CO2) på rumniveau sikrer den mest energieffektive drift til opretholdelse af det ønskede indeklima.

SBI/AAU deltager i projektet med erfaringer fra hidtidige lavenergiboliger samt med måling og vurdering af energiforbrug og indeklima i demonstrationsprojektet. Resultaterne vil blive analyseret og vurderet i relation til de kommende 2020 krav.

Nilan deltager i projektet med en nyudviklet kombineret energiunit med ventilation, varmt brugsvand samt en lille omdrejningsreguleret varmepumpe. Denne unit kobles sammen med et IHC boligstyringsanlæg.

Konceptet for denne 2. generations lavenergibolig efter 2020 reglementet demonstreres i en bolig opført af Lasse Larsen Byg. Projektudvikling og gennemførelse af projektet koordineres af IEN Consultants v. Poul E. Kristensen, der har en mangeårig erfaring med at koordinere og gennemføre projekter vedrørende energibesparelser i byggeri i Danmark og i udlandet.
Kort titelBolig 2020
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201631/10/2020

Emneord

  • Bygningsklasse 2020
  • Behovsstyret ventilation
  • Varmepumpe
  • Energibesparelse
  • Indeklimamåling
  • Indeklima