Brændselscellesystemer

Projektdetaljer

Beskrivelse

Modellering og optimering af PEM brændselscellesystemer. I samarbejde med virksomheden APC, udføres et ph.d.-studium vedrørende brændselscellesystemer. Studiet har til formål at udvikle modeller af de komplekse termodynamiske systemer, hvori brændselsceller indgår. Som udgangspunkt vil studiet koncentrere sig om anvendelse af brændselscellesystemer i forbindelse med UPS anlæg (Un-interuptable Power Supplies), men på sigt vil også beslægtede anvendelser som decentral el- og varmeproduktion blive inddraget i projektet. Modellerne verificeres i forhold til målinger på forsøgsanlæg. Med modelleringen skal der opnås forståelse at enkeltkomponenternes karakteristika og dynamiske begrænsninger samt udvikles generelle metoder til design af optimale systemkonfigurationer med udgangspunkt i applikationsafhængige målfunktioner. Der er nedsat en følgegruppe for projektet med repræsentanter fra industrien og universitetet. Ph.d.-projekt. Et procesanlæg med regulering af en 2,5 kW brændselscelle stack er etablerettil udførelse af forsøg med både brint og brintholdige gasblandinger. (Mads Pagh Nielsen, Søren K. Kær)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200531/12/2005