Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet skal udarbejde en vejledning til brug for opførelse af små bygninger til beboelse i henhold til bygningsreglementets tekniske krav inden for kapit-lerne afløb, energi, energiforsyningsanlæg, forureninger, fugt og vådrum, termisk indeklima, lys, lyd (støj) og installationer til varme- og køleanlæg, vand samt ventilation. Ligeledes skal der inddrages LCA-krav, der indføres i bygningsreglementet fra 1. januar 2023.

Nøgleresultater

Notat
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato12/09/202201/08/2023

Emneord

  • Små boliger
  • Tiny houses
  • Vejledning til bygningsreglementet