Brandforsøg med betoncylindre / Fire Tests with Concrete Specimens

 • Hansen, Lars Pilegaard (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  I forbindelse med projektet "Ressourcebesparende betonkonstruktioner (Grøn beton)" er der udført en lang række forsøg, hvor betoncylindre samtidig udsættes dels for temperaturpåvirkning og dels for statisk påvirkning. Forsøgene er udført med forskellige randbetingelser (fastholdt kraft eller fastholdt deformation). Projektet er udført i samarbejde med Teknologisk Institut, Byggeri, Beton. (L. Pilegaard Hansen) In connection with the project "Resource Saving Concrete Structures (Green Concrete)" a large number of tests were made, where concrete specimens are exposed to temperature action concurrent with static action. The tests were performed with different boundary conditions (restrained force or restrained deformation). The project is performed in cooperation with Danish Technological Institute. (L. Pilegaard Hansen)
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato31/12/200231/12/2002