Brandforsøg med døre og paneler / Fire Tests with Doors and Panels

 • Hansen, Lars Pilegaard (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Der er i samarbejde med firmaet Skamol foretaget en række brandforsøg med døre og paneler. Ved dørforsøgene er forskellige kombinationer af materialer benyttet til selve døren og til karmen. Brandpåvirkningen har været den såkaldte "standardbrand" og 20-25 temperaturfølere har registreret temperaturforløbet på prøverne. (L. Pilegaard Hansen) In cooperation with the company Skamol a number of fire tests with doors and panels were performed. For the door tests different combinations of material were applied for the door and the doorframe. The fire exposure was in the form of the socalled "standard fire", and 20-25 temperature sensors recorded the temperature development of the specimens. (L. Pilegaard Hansen)
  StatusIgangværende
  Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …