Breakfast club in vocational schools (Ph.d.-projekt)

  • Christensen, Camilla Berg (Projektdeltager)
  • Mikkelsen, Bent Egberg (Andet)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Erhvervsskolerne i Danmark kæmper for at reducere fravær og frafald blandt deres studerende. I den henseende er frafaldet blandt studerende på de erhvervsfaglige uddannelser, særligt på tekniske skoler højere end de er på danske gymnasier. Det høje frafald udgør et potentielt samfunds problem.

Et andet vigtigt problem er, at unge mennesker ofte springer morgenmaden over sammenlignet med børn. Ydermere er unges valg af morgenmad ofte mindre sund og de spiser ikke nok fuldkorn i forhold til den anbefalede mængde. PhD studiets hypotese er om servering af fuldkorns morgenmad til studerende på tekniske skoler kan ændre deres madvaner, fravær, frafald, indlæringsevner og koncentration.

PhD’en består af en intervention, hvor studerende får fuldkornsmorgenmad. Interventionsskolerne bliver sammenlignet med kontrolskoler og desuden sammenlignes baseline målinger med målinger efter interventionen. Den anden del af PhD’en omhandler et studie af gennemførligheden af ”Morgenmads klubben”. Herunder vil barrierer, motivations faktorer og en SWOTanalyse blive afdækket så vidt muligt. Et vigtigt omdrejningspunkt i denne del er cost-benefit-analysen. PhD’en er et samarbejde mellem Aalborg Universitet, Fuldkornspartnerskabet, Kræftens Bekæmpelse og Fødevarestyrelsen.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/12/201001/12/2013