Brudlinier under tredimensionale tilstande i granulære materialer / Shear Banding Under Three Dimensional Conditions in Granular Materials

  • Lade, Poul V. (Projektdeltager)
  • Augustesen, Anders Hust (Projektdeltager)
  • Ibsen, Lars Bo (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Eksperimenter viser at brudlinier i granulære materialer udvikler sig i det plastisk hærdende regime under plan tilstand, dvs. i det område hvor hældningen af arbejdskurven er positiv, og deres udvikling resulterer i top brudtilstanden, dvs. styrken af materialet. Derfor er enten (1) strain softening (som i triaksial tryk) eller (2) brudlinier associeret med en nedgang i styrken, og styrken kontrolleres derfor af forskellige mekanismer. Forskellen i opførsel mellem disse to typer af ustabilitet er signifikant og det er vigtigt at kunne angive de betingelser for hvilke de forekommer. Denne opførsel skal forstås og beskrives korrekt i forbindelse med konstitutive modeller som skal bygges ind i numeriske metoder til brug ved beregning af randværdi problemer. For at undersøge forekomsten af brudlinier under tredimensionelle belastninger skal der foretages adskillige serier af eksperimenter på tætte, middel tætte, og løse lejringer af sand i et torsionsapparat hvori retningerne af hovedspændingerne også kan ændres. Således kan indflydelsen af både hovedspændingernes størrelse og af deres rotation på udviklingen af brudlinier undersøges. Dette gøres for at studere hvad der betinger brud: Brudlinier i hærdningsregimet eller en blød kontinuert top efterfulgt af strain softening. Et torsionsapparat med en prøve formet som en hul cylinder er under udvikling. Prøvens dimensioner bliver: Højde = 40 cm, indre diameter = 18 cm, ydre diameter = 22 cm, og vægtykkelse = 2 cm. Alle eksperimentelle resultater vil blive sammenlignet med de teoretiske betingelser for udvikling af brudlinier for granulære materialer som indeholdt i bifurcationsteori for friktionsmaterialer i kombination med en eksisterende Single Hardening konstitutive model. Dette forskningsprojekt om granulære materialers opførsel støttes af STVF. (Poul Lade, Lars Bo Ibsen, Anders Augustesen)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200331/12/2003