Brug for Alle Unge

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Brug for Alle Unge er igangsat af Ministeriet for Børn og Undervisning. Formålet med Brug for alle unge er at udvikle vejledningen for ikke-uddannelsesparate unge, og derved bidrage til at flere unge påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse. I perioden 2015-2018 sættes fokus på indsatsområder i relation til ikke-uddannelsesparate unge:

  Indsats 1 omfatter 10 UU-centre, hvor der er særligt store udfordringer med ikke- uddannelsesparate unge. Der arbejdes med emner, som har brug for et fokus her og nu (fx mobilitet, motivation og forældreinddragelse) og med udgangspunkt i de lokale udfordringer iværksættes indsatser, der adresserer disse udfordringer.

  Indsats 2 sker i samarbejde med 15 UU-centre med fokus på at afprøve udvalgte erfaringsbaserede metoder og koncepter i UU's vejledning af de ikke-uddannelsesparate unge. Indsatsen udmøntes via forskningscirkler og efterfølgende afprøvning af de produkter og konkrete indsatser, der kommer ud af forskningscirklerne.

  Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet evaluerer i samarbejde med Epinion og Pluss e ovennævnte indsatser i Brug for Alles Unges vejledningsindsats.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/08/201631/12/2018

  Samarbejdspartnere

  • Epinion (leder)
  • Pluss Leadership

  Emneord

  • tværinstitutionelt samarbejde
  • vejledning
  • ikke-uddannelsesparate unge
  • karrierelæring