Brugerinddragelse i udvikling og implementering af kommunale indsatser.

Beskrivelse

Inddragelse af brugere i udviklingen af den offentlige sektors tilbud er et aktuelt tema såvel nationalt som internationalt, både når det drejer sig om inddragelse i forskning og i udvikling. I litteratur om brugerinddragelse er der flere forskellige forståelser i spil, fx top-down og bottom-up brugerinddragelse og begreber som inddragelse, deltagelse og samskabelse anvendes. Der er således behov for en nærmere indkredsning af hvilken metoder der kan anvendes til udvikling af indsatser og hvilke der vil kunne kvalificere implementering af nye indsatser. Herunder en redegørelse af hvordan brugerinddragelse kan praktiseres og de eventuelle fremtidige implikationer for praksis.
Formålet med projektet er at identificere relevante metoder til inddragelse af brugere i udvikling og implementering af indsatser i Aalborg Kommune som kan bidrage til styrke samskabelse og innovation.
Metode:
Projektet gennemføres på baggrund af et review af litteratur om brugerinddragelse i udvikling, gennemførelse og implementering af indsatser samt en indkredsning af et relevant teoretisk afsæt som kan bidrage til udvikling af konkrete metoder til brugerinddragelse stilet mod de kommunale indsatser.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato15/09/201915/03/2020