Brugerinddragelse i udvikling og implementering af kommunale indsatser.

Projektdetaljer

Beskrivelse

Inddragelse af brugere i udviklingen af den offentlige sektors tilbud er et aktuelt tema såvel nationalt som internationalt, både når det drejer sig om inddragelse i forskning og i udvikling. I den omfattende litteratur om brugerinddragelse er der flere forskellige forståelser i spil, fx top-down og bottom-up brugerinddragelse og begreber som inddragelse, deltagelse og samskabelse anvendes. Der er således behov for en nærmere indkredsning af hvilken metoder der kan anvendes til udvikling af indsatser, og hvilke der vil kunne kvalificere implementering af nye indsatser. Der er behov for en systematisk oversigt over den foreliggende viden om forskellige brugerinddragelsesmetoder og de eventuelle fremtidige implikationer ift. kommunale sundhedsprojekter.
Formålet med projektet er at kortlægge og vurdere vidensgrundlaget bag relevante metoder til inddragelse af brugere i udvikling og implementering af kommunale sundhedsindsatser
Metode:
Projektet gennemføres på baggrund af et review af litteratur om brugerinddragelse i udvikling, gennemførelse og implementering af indsatser samt en indkredsning af et relevant teoretisk afsæt, som kan bidrage til udvikling af konkrete metoder til brugerinddragelse stilet mod de kommunale indsatser. Projektet er støttet af Aalborg Kommune
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato15/09/201915/03/2020

Samarbejdspartnere

  • CAKSA (Center for anvendt kommunal sundhedsforskning) v Tine Curtis
  • Aalborg Kommune

FN's verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Dette projekt bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.