Beskrivelse

I byggebranchen har det indtil nu ikke altid været tilfældet, at en stor brugerinddragelse forbedrer byggeprocessen og skaber et bedre resultat. Der findes således eksempler på, at brugerinddragelsen i byggebranchen har ført til store konflikter mellem projektets parter og bristede budgetter primært pga. af manglende viden om, hvordan brugerinddragelse kan iværksættes på en konstruktiv måde.

Der er derfor et stort behov for at undersøge og udvikle forbedrede metoder og arbejdsprocesser i byggebranchen til at håndtere fremtidens forbruger og dermed skabe bedre byggerier igennem en større grad af brugerinddragelse. 

Projektets fokus er at gå nye digitale veje for at forbedre brugerinddragelsen i byggebranchen. Det er projektets hensigt at udvikle en generel metode for, hvordan IKT-teknologier såsom Skype, Messenger, Second Life, Weblogs, Wiki's o.lign. 'sociale communities' kan bruges mere hensigtsmæssigt i brugerinddragelsesprocessen. Metoden kaldes Virtual Innovation in Construction (VIC).

Metoden vil blive udviklet med henblik på at forbedre mulighederne for at formulere og opsamle slutbrugerens kendte og ikke-erkendte behov og gøre dem tilgængelige i forbindelse med design og projektering af bygninger.

Metoden vil blive testet og anvendt i to konkrete byggeprojekter, hvor brugernes behov inddrages i forbindelse med udformningen af en bygning. Således vil afprøvningen af metoden blive meget grundig, inden projektets resultater mangfoldiggøres.

Formidlingen af projektets resultater vil ske igennem løbende udarbejdelse af rapporter, udsendelse af nyhedsbreve og igennem flere forskellige onlineservices (RSS feeds). Endvidere vil der ved projektets afslutning blive afholdt flere workshops, hvor projektets resultater vil blive præsenteret for interesserede parter.

Det er hensigten, at VIC-metoden kan udbredes til andre brancher end byggebranchen efter projektets afslutning.

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato18/06/200718/08/2009

Finansiering

  • Erhvervs- og Byggestyrelsen : Brugerdreven Innovation

Emneord

  • Digitalisering
  • Indlejret teknologi