Bulk egenskaber af gradiente materialer - modellering og verifikation / Overall Properties of Graded Material - Modelling and Verification

    Projektdetaljer

    Beskrivelse

    Projektet sigter mod udvikling af konstitutive modeller for forudsigelsen af den effektive opførsel under monoton belastning. Mikrocellulære materialers opførsel er stærkt ikke-lineær og forskellig i træk og tryk. Mikrocellulære materialers svigt er relateret til en begyndende sammen-trykning af individuelle celler. Denne sammentrykning kan ske jævnt fordelt over hele materialet eller være lokaliseret i diskrete bånd. Derfor må den konstitutive modellering og simuleringer af deformations- og svigtmekanismer være tæt relateret til den aktuelle mikrostruktur. Konstitutiv model-lering og beskrivelse af deformationsmekanismerne vil blive foretaget både eksperimentelt og vha. analyti-ske/numeriske metoder. Støttet af STVFs Rammeprogram ?Structurally Graded Polymeric Materials¼?.
    StatusAfsluttet
    Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003