Bush Encroachment in Semi-arid Savanna Ecosystems (Namibia)

 • Wahl, Niels Arne (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Projektets formål er at beskrive og klarlægge bush encroachment processen ud fra en økosystembetragtning, der indbefatter græsningsstrategi, jordbunds- og klimatiske forhold, samt beskrivelse og kortlægning af forekommende græs- og træarter i undersøgelsesområdet. Bush encroachment er et fænomen, der er særligt udbredt i semi-aride områder domineret af græsning med kvæg. De klimatiske forhold er som regel subtropisk tørre, med en decideret regntid om vinteren. Overbelastning (overgræsning) af græsgange fører til en tilbagegang af flerårige græsarter, der erstattes af enårige græsarter eller tjørnebuske. Tjørnebuskene er yderst kompliceret og dyre at fjerne og kan ikke bruges som kvægfoder. En forebyggelse af bush encroachment kan kun opnås via et decideret græsnings- og arealanvendelsesmanagement. (Niels Arne Wahl (Aalborg Universitet), Prof. F. O. Becker (University of Namibia), Pierre Smit (University of Namibia), medlemmer af Waterberg Conservancy (fredet område omkring Waterberg))
  StatusIgangværende
  Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …