BVL - Byen, Vejen og Landskabet - 2.154.000 kr. (eksterne midler)

  • Harder, Henrik (Bevillingshaver)
  • Nielsen, Thomas A. S. (Projektdeltager)
  • Hansen, Carsten Jahn (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Forskningsprojektet har til formål at analysere forandringerne i bymæssige bebyggelser og landskaber for at følge op på investeringer i motorveje i Danmark siden 1960'erne - og for at fastlægge en vision for fremtidig udvikling og rumlig sammenhænge i forbindelse med mortorvejs nettet. I dag forbinder motorvejsnettet de vigtigste danske byer/trafikale knudepunkter/ og bliver gradvist udvidet. Hypotesen for dette forsknings projekt er at mortovejs netværk har haft inflydelse på mønstrene for bymæssig vækst og transport mønstre såvel som den generelle opfattelse af afstande, by områder og landskaber. Netværket er også en betydningsfuld/væsentlig struktur med en vedvarende indflydelse på såvel bymæssige som landmæssige områder idet det danner/skaber nye typer af udvikling og nye måder at opleve det miljø der er muligt i fremtiden. Projektet er organiseret i tre faser der fokusere på bymæssig udvikling i forbindelse med motorvejs nettet/passager, landskabet, rumlig opfattelsesmæssige relationer mellem vej og landskab og endelig visioner for fremtidige motorvejs sektioners relationer til bylandskab og landskab. Byen, Vejen og Landskabet - Aalborg University i samarbejde med KVL (Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole) og det Danske Vejdirektorat. Opdragsgiver: Carsten Kjær Sørensen, projektleder, souschef.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/199901/08/2005

Emneord

  • motorveje
  • Mobilitet
  • Planlægning
  • Danmark
  • Byer
  • transport