Byen og livsstilenes rum - syv fortællinger om hverdagslivets rumlige udfoldelse

 • Marling, Gitte, (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Projektet er en integreret del af forskningsprogrammet Byøkologisk Velfærdsudvikling, og det forholder sig således til den øvrige forskning under dette program. Der er tale om explorativ forskning, der søger svar på, hvilke oplevelser forskellige befolkningsgrupper har af deres by. Hvor bor de, hvordan bruger de byen, hvilke spor har de i byen og hvorfor? Vælger de bevidst deres brug af byen og hænger deres valg/eller ikke valg sammen med deres livsstil og personlige ressourcer. Hvor føler de sig hjemme? Og hvilke oplevelser knytter de til deres færden? Projektet interesserer sig især for oplevelser af byarkitektonisk og miljømæssig art. Syv personer, der samtidig indgår, fortæller deres historie gennem fotosafari i byen, billedsortering og flere på hinanden følgende intensive interviews. Projektet afsluttes med udgangen af 2002. (Gitte Marling)
  StatusIgangværende
  Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …