Byggeriets produktivitet - myter, fakta og forklaringer

Projektdetaljer

Beskrivelse

To af de mest udbredte og sejlivede myter om byggeriets produktivitet og kvalitet er, at:

1. Byggeriets produktivitet er ikke øget væsentligt gennem de seneste 30 år.

2. Byggeriets standard og kvalitet har været stort set uændret over tid i modsætning til industriens.

I den offentlige debat om byggeriets produktivitet har man ofte sammenlignet industriens produktivitet med den samlede produktivitet for bygge og anlæg. Der er dog to problemer med denne sammenligning. For det første kan produktivitetstallene ikke umiddelbart sammenlignes, fordi bygge og anlæg omfatter nybyggeri, anlægsarbejder samt reparation og vedligeholdelse, mens industriens tal ikke omfatter reparation og vedligeholdelse. For det andet viser en adskillelse i nybyggeri, anlægsarbejder samt reparation og vedligeholdelse, at der er meget store forskelle i udviklingen i produktiviteten i de tre segmenter over tid. I det seneste tiår har nybyggeriets produktivitetsudvikling oven i købet været stærkere end industriens.

Den anden myte er aldrig blevet kvalificeret ved en gennemgang af det teknologiske og kvalitetsmæssige indhold i slutproduktet, som det leveres fra nybyggeriet og fra reparations- og vedligeholdelsesaktiviteterne. En simpel gennemgang af bygningsreglementer over tid indikerer, at der er sket væsentlige forbedringer vedr. fx installationer, varmetab og tilgængelighed. Disse ændringer af standard og kvalitet afspejler sig imidlertid ikke i produktivitetstallene.

Denne undersøgelses formål er at trænge bag om myterne og identificere årsager til den relativt lavere produktivitetsudvikling i byggeriet ved at udføre tre indbyrdes relaterede analyser af:

1. Samspillet mellem byggedel og industridel.

2. Samspillet over tid mellem produktivitetsudvikling og det teknologiske værdiindhold, dvs. byggeriets standard og kvalitet..

3. Relationen mellem produktivitetsudvikling, offentlig regulering og øvrige ydre omstændigheder.

Undersøgelsens grundlæggende antagelse er, at en række forhold er særlige for byggeriet sammenlignet med andre erhverv, og at de indvirker ugunstigt på byggeriets muligheder for at forbedre produktivitetsudviklingen. Men der er også et stort behov for at få mere viden om emnet og af- eller bekræfte, om byggeriet faktisk har særligt vanskelige vilkår for produktivitetsfremgang. Projektet vil undersøge både eksterne og interne faktorer, og det antages, at faktorerne har forskellig effekt, afhængigt af hvilken del af byggeriet der er tale om. Projektets tre analyser uddybes i det følgende.

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/200531/12/2009

Finansiering

  • BoligfondenKuben

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.