Bygherrens Værdier - InnoBYG

  • Haugbølle, Kim (Projektdeltager)
  • Rode, Carsten (Projektleder)
  • Eriksen, Marlene Stenberg Hagen (Projektdeltager)
  • Bjarløv, Søren Peter (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med projektet er:
1. Analyse af status for, hvorledes der i dag tages hensyn til bæredygtighedsparametre, når byggeri projekteres.
2. Afklaring af, hvilke kompetencer bygherrerne ønsker at byggeriets leverandører (rådgivere, entreprenører og materialeproducenter) er i besiddelse af og hvilke ydelser inden for energieffektivt og bæredygtigt byggeri, de som kunder ønsker at få adgang til. Herunder drøftelse af, hvordan den løbende dialog mellem kunder og leverandører sikres og hvilke fora der evt. kan være behov for.
3. Fælles udvikling af oplæg til et særligt ”grønt/bæredygtigheds bygningsreglement/-paradigme” som bygherre kan bruge som udgangspunkt for drøftelse af deres særlige ønsker på bæredygtighedsområdet og som kan danne rammen om udvikling af f.eks. bæredygtige byområder, institutionstyper mv.
4. Udvikling og afprøvning af samarbejdsmodeller, og paradigmer, der kan sikre, at kunden/bygherren opnår den ønskede værdi af sit energieffektive og bæredygtige byggeri/renovering.
5. Udvikling af principper, metoder og tjeklister til understøttelse af integreret projektering, da de fleste beslutninger vedr. bæredygtighed vil skulle træffes i de tidlige faser.
6. Undersøgelse af, hvordan valg af udbudsformer kan understøtte helhedstænkningen omkring projekterne, herunder om der kan være barrierer i de eksisterende aftalegrundlag og lovgivninger på området.
7. Igangsætning af projekt omkring bygherrernes arbejde, udbud og gennemførelse af bæredygtigt byggeri – herunder håndtering af brugerinddragelse, vægtning af parametre som f.eks. LCA, totaløkonomi, energirammer, materiale valg osv. Københavns Kommune har kontakt til flere internationale ”klima-kommuner” og disse vil blive kontaktet for at undersøge deres interesse for at indgå i et fælles internationalt projekt.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/12/201201/07/2014