CAD integreret strukturel modellering i 2D og 3D, automatisk netgenerering i 2D og 3D, adaptiv netgenerering i 2D og 3D og formoptimering i 2D og 3D / CAD-integrated Structural Modelling in 2D and 3D, Automatic Mesh Generation in 2D and 3D, Adaptive Mesh G

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med dette projekt er at udvikle metoder til automatisk og adaptiv elementmodellering af to- og tre-dimensionale geometrier samt formoptimering af to- og tre-dimensionale geometrier. Metoderne er implementeret i det strukturelle optimeringssystem ODESSY (Optimum DESign SYstem). En robust netgenereringsalgoritme til automatisk elementmodellering af to- og tre-dimensionale geometrier er udviklet og implementeret i ODESSY. De implementerede elementmodelleringsmetoder tillader en justering af elementfinheden i kritiske områder af geometrien. Denne justering foretages manuelt eller ved adaptiv netgenerering, hvor nøjagtigheden af analysemodellen justeres automatisk ud fra beregnede fysiske og/eller geometriske egenskaber ved modellen. Ved at integrere ODESSY i et Solid Modelling system (Pro/ENGINEER) er det gjort muligt at foretage formoptimeringer af solide 3D geometrier, idet et sådan system opererer med en komplet matematisk repræsentation af en strukturel konstruktionskomponents geometri. Ved implementering af en ny algoritme til specificering af elementfinheden er det blevet muligt at angive netfinheden lokalt samt at tilpasse netfinheden lokalt meget bekvemt vha. randpunkter på geometriens rand. Denne metode til at specificere elementfinheden er implementeret for såvel 2D som 3D. (Anders S. Kristensen; John Rasmussen, Institut for Maskinteknik, AAU)
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …