CANTOR

  • Brender, Jytte (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Inden for en række billedskabende specialer i sundhedssektoren er reproducerbarhed (intra- & inter-person/-gruppe reproducerbarhed) inden for den enkelte organisation samt harmonisering imellem ens organisationer spredt over Europa et reelt problem. Formålet med projektet var at udvikle et pc-baseret værktøj som i kombination med et referencebibliotek af billeder skulle understøtte uddannelse, træning og standardisering samt kvalitetsstyring via træning i klassifikation af objekter på mikroskopi-billeder. De udvalgte problemområder var hhv. undersøgelser for auto-immune sygdomme på analytiske laboratorier samt onkologi inden for det medicinske speciale patologi. Projektet bygger på (og udvider) en eksisterende prototype til billed-håndtering og beregning af intra- & inter-person/gruppe reproducerbarhed. CANTOR (HC4003) projektet er et R&D projekt under Healthcare Telematics Application programmet under EU's Fjerde Rammeprogram. Aalborg Universitet havde en mindre og meget selvstændig rolle i projektet vedrørende kvalitetssikring og -styring af projektets udviklingsproces, samt gennemførelse af en meta-analyse af projektets ni evalueringsaktiviteter. På to punkter har AAU haft særligt udbytte af projektet: 1) En næsten full-scale real-life applikation af en strategi for elicitering og udarbejdelse af grundlaget for et systemudviklingsprojekt gav grundlaget for LIS-e projektets gennemførelse, og 2) En analyse af eksperimentelle faldgruber og fejlkilder ved evaluering af IT-baserede løsninger, som har været genstand for diskussion ved gentagne internationale workshops. Dette arbejde er fortsat i MUP-IT projektet. V-CHI projekt. (Jytte Brender)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003