Capacity Building og læringspraksis i ældreplejen

Projektdetaljer

Beskrivelse

Bobleprojektet ”Capacity Building og læringspraksis i ældreplejen” adresserer en væsentlig samfundsmæssig problemstilling om kvalitet i ældreplejen. Bobleprojek-tet skal afdække, hvilken viden, der er brug for at kvalificere omsorgspraksis og SOSU-medarbejdere og herfra formulere et forskningsprojekt, der adresserer dette.
Formålet med boble-projekt ”Capacity Building og læringspraksis i ældreplejen, er
• At modne og kvalificere en større projektansøgning
Ved at:
• Etablere et bæredygtig tvær-institutionelt samarbejde omkring projekt-ide og ansøgning
• Udarbejde en problemfeltanalyse gennem litteraturreview, fokusgruppein-terviews og afvikling af workshop for interessenter fra det empiriske felt.
• Aktivt at opsøge vidensamarbejder mellem forskere og med organisationer og kommuner der skal sikre relevant forskning, som kan omsættes til publika-tioner og samtidig bidrage til Capacity Building i ældreplejen

Nøgleresultater

Boble-projektet ”Capacity Building og læringspraksis i ældreplejen” bidrager til forskningsgruppen CABE´s strategiske mål om at producere viden af højeste kvali- at bidrage til samfundsmæssig værdiskabelse og organisatorisk udvikling i det offentlige . Uddannelse og læring i ældresektoren er præget af fragmenterede vidensmiljøer, idet der mangler tradition for at samarbejde på tværs universiteter, uddannelsesinstitutioner og kommuner (Møller et al 2021). Der mangler således erfaringer med at skabe forskningssamarbejder på tværs, herunder mangler der viden om, hvordan forsknings-projekter kan designes, så de har impact på såvel forskning som den empiriske og organisatoriske praksis
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/07/202231/12/2022

Samarbejdspartnere

  • Randers Kommune
  • Randers Social- og Sundhedsskole
  • Aarhus Kommune
  • SOSU Østjylland