Carbon 20 - offentlig-private partnerskaber for klimaløsninger

Projektdetaljer

Beskrivelse

Carbon 20 projektet er et offentlig-privat partnerskab (OPP) projekt, hvor partnerne skal arbejde med partnerskabsmodeller, klimatilpasning og CO2 reduktion på lokalt niveau. Således skal Green Cities kommunerne i projektet samarbejde med 100 virksomheder, som hver især skal reducere deres CO2 udledning med 20 %. Erfaringerne fra projektet skal gives videre til kommuner og erhvervsorganisationer i de øvrige EU lande.

Bag projektet står kommunerne i Green Cities (Albertslund, Allerød, Ballerup, Næstved, Herning, Kolding og København), samt Kommunernes Landsforening, DTU og Aalborg Universitet.

Mål
Projektets fire mål er formuleret således:
1. Udvikling, implementering og demonstration af effektive modeller for Offentligt-Privat-Partnerskab (OPP), der kan håndtere klimaplanlægning og CO2 reduktioner i private virksomheder.
2. Udvikling af organisatoriske og tekniske kompetencer og værktøjer i kommunernes administration, som kan analysere og dokumentere potentialerne for CO2 reduktion, samt igangsætte og facilitere klimavenlige initiativer i private virksomheder.
3. Begrænse CO2 udledningen med 20 % i mindst 100 virksomheder (i både industri- og servicesektoren), som er partnere i Life+ projektet.
4. Analysere de udviklede og anvendte OPP tilgange, samt lave en sammenlignende vurdering af tilgangene.
5. Formidle resultater og anbefalinger til andre kommuner og virksomheder i EU.
AkronymCarbon 20
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201127/02/2014

Finansiering

  • LIFE+

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.