Center for Integreret Design, CID

 • Eriksen, Kaare (Projektdeltager)
 • Tollestrup, Christian (Projektdeltager)
 • Denise J. Stokholm, Marianne (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Programmets formål er, at udvikle metoder, værktøjer og samarbejdsformer, således at faget bliver i stand til at matche fremtidens krav om større kompleksitet og stigende krav til kvalitet. Centralt i dette arbejde er teori, metode og praksis i designprocesser inden for integreret design. * Teori og -metode i interaktivt design: Formålet inden for dette emneområde er teoretisk og empirisk at opstille begreber og modeller med henblik på at kunne beskrive design som en interaktiv proces i en kulturel og værdibaseret kontekst, og at udvikle designprocessens metoder i relation her til. (Marianne Stokholm) * Tværfagligt samarbejde i integreret design: Formålet er at kortlægge tværfaglige samarbejdsformer inden for løsningen af forskellige typer af designopgaver og at belyse forskelle og ligheder. (Christian Tollestrup) * Metoder for udvikling af bæredygtigt design. (Kaare Eriksen) På det materialeteknologiske og produktionstekniske område vil dette forskningsområde blive udviklet i samarbejde med forskere ved Institut for Maskinkonstruktion og Institut for Produktion, AAU. Center for Integreret Design er et treårigt forskningsprogram, som omfatter et samarbejde mellem A&D, andre af AAUs institutter og Arkitektskolen i Aarhus. (Marianne Stokholm, Christian Tollestrup, Kaare Eriksen)
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/06/200001/06/2003